BBC Scottish Symphony Orchestra
BBC Scottish Symphony Orchestra
Donnerstag
07
Januar 2021
BBC Scottish Symphony Orchestra

DORA PEJAČEVIĆ: Klavierkonzert (1913) (mit Ivo Varbanov)
PANCHO VLADIGEROV: Klavierkonzert Nr. 1  Op. 6 (mit Ivo Varbanov)
Aufnahme

BUY TICKETS